Условия за ползване

ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

Когато посещавате VALLDER или ни изпращате имейли, вие общувате с нас по електронен път. Вие се съгласявате да получавате съобщения от нас по електронен път. Ние ще комуникираме с вас по имейл или чрез публикуване на съобщения на този сайт. Вие се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други комуникации, които ви предоставяме по електронен път, отговарят на всички законови изисквания такива комуникации да бъдат в писмен вид.

 

АВТОРСКИ

Цялото съдържание, включено в този сайт, като текст, графики, лога, икони на бутони, изображения, аудио клипове, цифрови файлове за изтегляне, компилации на данни и софтуер, е собственост на VALLDER Ltd или неговите доставчици на съдържание и е защитено от международните закони за авторското право. Компилацията от цялото съдържание на този сайт е изключителна собственост на VALLDER Ltd, с авторски права за тази колекция от VALLDER Ltd и защитени от международните закони за авторското право.

 

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Търговските марки и търговското облекло на VALLDER не могат да се използват във връзка с продукт или услуга, които не са на VALLDER, по начин, който е вероятно да предизвика объркване сред клиентите, или по начин, който омаловажава или дискредитира VALLDER. Всички други търговски марки, които не са собственост на VALLDER или неговите дъщерни дружества, които се появяват на този сайт, са собственост на съответните им собственици, които могат или не могат да бъдат свързани, свързани с или спонсорирани от VALLDER или неговите дъщерни дружества.

 

ЛИЦЕНЗ И ДОСТЪП ДО САЙТА

VALLDER ви предоставя ограничен лиценз за достъп и лично използване на този сайт и да не го изтегляте (с изключение на кеширане на страници) или да го променяте, или която и да е част от него, освен с изричното писмено съгласие на VALLDER. Този лиценз не включва никаква препродажба или комерсиална употреба на този сайт или неговото съдържание: всяко събиране и използване на списъци с продукти, описания или цени: всяко производно използване на този сайт или неговото съдържание: всяко изтегляне или копиране на информация за акаунта за в полза на друг търговец: или всяко използване на извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни. Този сайт или която и да е част от него не може да бъде възпроизвеждан, дублиран, копиран, продаван, препродаван, посещаван или използван по друг начин за комерсиални цели без изричното писмено съгласие на VALLDER. Нямате право да рамкирате или да използвате техники за рамкиране, за да включите търговска марка, лого или друга частна информация (включително изображения, текст, оформление на страница или форма) на VALLDER и нашите сътрудници без изрично писмено съгласие. Нямате право да използвате никакви мета тагове или друг „скрит текст“, използващ името или търговските марки на VALLDER, без изричното писмено съгласие на VALLDER. Всяко неразрешено използване прекратява разрешението или лиценза, предоставени от VALLDER. Получавате ограничено, отменимо и неизключително право да създавате хипервръзка към началната страница на VALLDER, стига връзката да не изобразява VALLDER, неговите сътрудници или техните продукти или услуги по неверен, подвеждащ, унизителен или по друг начин обиден начин материя. Нямате право да използвате лого на VALLDER или друга собствена графика или търговска марка като част от връзката без изрично писмено разрешение.

 

ВАШАТА ЧЛЕНКА

Ако използвате този сайт, вие носите отговорност за поддържането на поверителността на вашия акаунт и парола и за ограничаване на достъпа до вашия компютър и се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, които се извършват под вашия акаунт или парола. Ако сте под 18 години, можете да използвате нашия уебсайт само с участието на родител или настойник. VALLDER и неговите сътрудници си запазват правото да отказват услуга, да прекратяват акаунти, да премахват или редактират съдържание или да анулират поръчки по свое усмотрение.

 

ПРЕГЛЕДИ, КОМЕНТАРИ, ИМЕЙЛИ И ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ

Посетителите могат да публикуват рецензии, коментари и друго съдържание: и да изпращат предложения, идеи, коментари, въпроси или друга информация, стига съдържанието да не е незаконно, нецензурно, заплашително, клеветническо, нарушаващо неприкосновеността на личния живот, нарушаващо правата на интелектуална собственост, или по друг начин вредни за трети страни или нежелателни и не се състоят от или съдържат софтуерни вируси, политически кампании, търговско привличане, верижни писма, масови съобщения или каквато и да е форма на „спам“. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за друго физическо или юридическо лице или по друг начин да подвеждате по отношение на произхода на карта или друго съдържание. VALLDER си запазва правото (но не и задължението) да премахва или редактира такова съдържание, но не преглежда редовно публикуваното съдържание. Ако публикувате съдържание или подадете материал и освен ако не посочим друго, вие предоставяте на VALLDER и неговите сътрудници неизключително, безвъзмездно, постоянно, неотменимо и напълно подлицензируемо право да използват, възпроизвеждат, променят, адаптират, публикуват, превеждат, създават производни произведения от, разпространяват и показват такова съдържание по целия свят във всякакви медии. Вие предоставяте на VALLDER и неговите сътрудници и сублицензополучатели правото да използват името, което изпращате във връзка с такова съдържание, ако решат. Вие заявявате и гарантирате, че притежавате или контролирате по друг начин всички права върху съдържанието, което публикувате: че съдържанието е точно: че използването на съдържанието, което предоставяте, не нарушава тази политика и няма да причини вреда на никое физическо или юридическо лице: и че ще обезщетите VALLDER или неговите сътрудници за всички претенции, произтичащи от предоставеното от вас съдържание. VALLDER има правото, но не и задължението да наблюдава и редактира или премахва всяка дейност или съдържание. VALLDER не носи никаква отговорност и не поема отговорност за съдържание, публикувано от вас или трета страна.

 

РИСК ОТ ЗАГУБА

Всички артикули, закупени от VALLDER, се произвеждат съгласно договор за доставка. Това основно означава, че рискът от загуба и правото на собственост върху такива артикули преминават към вас при доставката ни на превозвача.

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

VALLDER и неговите сътрудници се опитват да бъдат възможно най-точни. Въпреки това, VALLDER не гарантира, че описанията на продуктите или друго съдържание на този сайт е точно, пълно, надеждно, актуално или без грешки. Ако даден продукт, предлаган от самия VALLDER, не отговаря на описанието, вашето единствено средство е да го върнете в неизползвано състояние.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ VALDER НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧЕН“. VALLDER НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА НИКАКВИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ОТНОСНО РАБОТАТА НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ПРОДУКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ САЙТ. ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ Е НА ВАШ РИСК. В ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, VALDER ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. VALLDER НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТОЗИ САЙТ, НЕГОВИТЕ СЪРВЪРИ ИЛИ ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА, ИЗПРАТЕНА ОТ VALDER, СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. VALLDER НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ДО ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ И ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ. НЯКОИ ДЪРЖАВНИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ОТКАЗИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТИ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

 

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Посещавайки VALLDER, вие се съгласявате, че законите на България, без оглед на принципите на стълкновение на закони, ще управляват тези Условия за ползване и всеки спор от всякакъв вид, който може да възникне между вас и VALLDER или неговите сътрудници.

 

СПОРОВЕ

Всеки спор, свързан по какъвто и да е начин с вашето посещение на VALLDER или с продукти, които купувате чрез VALLDER, ще бъде отнесен до поверителен арбитраж в България, с изключение на случаите, когато по някакъв начин сте нарушили или заплашили да нарушите правата на интелектуална собственост на VALLDER, VALLDER може да потърси съдебна заповед или друго подходящо обезщетение в съда на България и вие се съгласявате с изключителната юрисдикция и място на такива съдилища. Арбитражът по този договор ще се провежда по правилата на българското законодателство, действащи към този момент. Решението на арбитрите е обвързващо и може да бъде вписано като решение във всеки съд с компетентна юрисдикция. Доколкото е позволено от приложимото право, никакъв арбитраж по настоящото Споразумение не трябва да се присъединява към арбитраж, включващ друга страна, предмет на настоящото Споразумение, независимо дали чрез колективно арбитражно производство или по друг начин.

 

ПОЛИТИКИ НА САЙТА, ​​МОДИФИКАЦИЯ И НЕДВИЖИМОСТ

Моля, прегледайте другите ни правила, като нашата политика за доставка и връщане, публикувани на този сайт. Тези правила също управляват вашето посещение на VALLDER.COM. Ние си запазваме правото да правим промени в нашия сайт, политики и тези Условия за ползване по всяко време. Ако някое от тези условия бъде счетено за невалидно, нищожно или по някаква причина неприложимо, това условие ще се счита за отделимо и няма да повлияе на валидността и изпълнимостта на останалите условия.

 

Рекламации

Връщанията обикновено се приемат, когато бъдат завършени (обратната пратка се поема от VALLDER) в рамките на 30 дни от датата на изпращане. Ако ВАЛДЕР се съгласява да приеме връщане, транспортните такси за връщане трябва да бъдат предплатени от клиента. ВАЛДЕР няма да приема пратки с наложен платеж извън България uако няма специално споразумение между купувача и ВАЛДЕР. Някои продукти може да изискват връщане директно на производителя. Всички артикули трябва да са в оригиналната неотворена опаковка и в състояние, годно за препродажба без никакви повреди и драскотини. Свържете се с търговски представител за номер на разрешение за връщане на материали и инструкции за адресиране, преди да върнете продукта. Всеки върнат продукт, чувствителен към ESD, който не е бил обработен правилно, няма да отговаря на условията за кредит. Горните твърдения относно Връщанията не се отнасят за ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОТМЕНЯНЕ/НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ. (Вижте раздела ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОТМЕНЯНЕ/НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ в тези условия.)

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

След като получим вашия артикул, ние ще го проверим и ще ви уведомим, че сме получили вашия върнат артикул. Веднага ще ви уведомим за статуса на вашето възстановяване след проверка на артикула.

Ако връщането ви бъде одобрено, ние ще започнем възстановяване на сумата към първоначалния ви метод на плащане. Ще получите кредита своевременно, в зависимост от правилата на издателя на вашата карта.

Ако върнете поръчката, първоначалните разходи за доставка ще бъдат приспаднати от възстановяването ви дори при оферта за безплатна доставка.

Ако изпращате артикул, трябва да обмислите използването на проследима услуга за доставка или закупуването на застраховка за доставка. Ние не гарантираме, че ще получим върнатия ви артикул. Ако артикулът бъде изгубен по време на процеса на изпращане, ние не поемаме отговорност и няма да предоставим възстановяване или замяна.

 

ЦЕНИ

Поръчките се таксуват по цените в сила в момента на изпращане. Цените ще бъдат посочени от ВАЛДЕР и ще се прилага за периода, посочен в ВАЛДЕРцитат на. Ако не е посочен период, котираните цени ще бъдат приложими за тридесет (30) дни. Каталогът отразява най-новата информация за цените, налична към момента на отпечатването. Цените, посочени в каталога или таблиците, подлежат на промяна без предизвестие. Цените подлежат на увеличение в случай на увеличение на ВАЛДЕРразходи или други обстоятелства извън него ВАЛДЕРразумен контрол. Ако Клиентът не закупи количеството, на което се основават цените за количество, Клиентът ще заплати цената без отстъпка за действително закупеното количество и/или такса за анулиране или възстановяване на запасите. Цените са без данъци, налози и други такси, включително продажби, употреба, акцизи, добавена стойност и подобни данъци или такси, наложени от който и да е държавен орган, международни такси за доставка, такси на спедитор и брокер, банкови такси, консулски такси и документи такси.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Всички плащания трябва да се извършват във валутата, фактурирана в оригиналната фактура.

Приеманите кредитни карти включват основни кредитни карти, карти за покупки и основни банкови дебитни карти, включително MasterCard, VISA, Diners Club, Discover и American Express. Информацията за плащане с кредитна карта трябва да бъде проверена за нови клиенти преди изпращане на поръчката.

Предплатен банков превод/EFT/Проформа: Клиентите могат да превеждат средствата към нашата банка. След като поръчката ви бъде направена, ние ще изпратим по имейл проформа фактура, която включва нашата банкова информация, общата сума на стоките и таксите за доставка. Ние ще запазим наличност за вашата поръчка за 72 часа за поръчки, които чакат средства. Поръчките ще бъдат анулирани след 20 работни дни, ако средствата не са получени. Клиентът е отговорен за мита и данъци.

 

ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОТМЕНЯНЕ/НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ

От време на време Продавачът ще уведомява Купувача за продукт, който е „NC/NR“, (Неподлежи на отмяна/Не подлежи на връщане), след като установи, че дадена поръчка изисква такива условия за продажба. Купувачът разбира, че продуктите „NC/NR“ се получават от VALLDER от производителя специално за купувача. Независимо от обстоятелствата, купувачът се съгласява, че продуктите „NC/NR“ не могат да бъдат анулирани, върнати или пренасрочени от купувача без съгласието на доставчика на VALLDER и писменото съгласие на VALLDER. Всеки продукт на Mil-Spec, закупен от VALLDER, не подлежи на отмяна/връщане. Продукти, етикетирани като чувствителни към влага, са NC/NR, ако опаковката е била отваряна.Всеки продукт, поръчан специално за клиента или разработен, адаптиран към неговите специфични нужди се считат за неотменими/неподлежащи на връщане.

Предварителна поръчка или продукти, които не поддържаме на склад, могат да бъдат анулирани в рамките на 48 часа след плащането или ако вашият продукт не е поръчан и платен от доставчика. След този период не можете да върнете продукта, ако няма основателна причина като неизправност или ако ви е доставен грешен продукт.

 

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА VALLDER

VALLDER се съгласява да прехвърли на Клиента всякакви прехвърляеми гаранции, които VALLDER получава от производителя на Продуктите, продадени на Клиента. VALLDER не дава никаква друга гаранция, изрична или подразбираща се, по отношение на Продуктите. ПО-СПЕЦИАЛНО, VALDER НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДАВАЕМОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ ИЛИ ТЯХНАТА ГОДНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА НЯКАКВА КОНКРЕТНА ЦЕЛ ИЛИ УПОТРЕБА ИЛИ ОТНОСНО НАРУШЕНИЕТО. Отговорността на VALLDER, произтичаща от всяка продажба на продукти на Клиент, е изрично ограничена до (1) Възстановяване на покупната цена, платена от Клиента за такива Продукти (без лихва), или (2) Ремонт и/или замяна на такива Продукти при VALLDER's избори, като тези средства за защита са изключителни и вместо всички останали. Клиентът трябва да уведоми VALLDER в рамките на 90 дни от датата на изпращане за всеки дефектен продукт. Тази гаранция е вместо всички други гаранции, независимо дали са устни, писмени, изрични, подразбиращи се или законови. Подразбиращите се гаранции за пригодност за конкретна цел и продаваемост са изрично изключени и не се прилагат. Задълженията на клиента и средствата за правна защита на VALLDER по отношение на дефектни или несъответстващи продукти са единствено и изключително както е посочено тук. Освен това няма да се прилага гаранция, ако Продуктът е бил обект на неправилна употреба, статично разреждане, пренебрегване, злополука, модификация, отворен корпус или е бил запоен или променен по какъвто и да е начин, късо съединение, пренапрежение или друго щети, причинени от неправилна употреба.

Гаранцията защитава само първоначалния краен потребител („Вие като купувач от VALLDER“) и не подлежи на прехвърляне. Всеки опит за прехвърляне на тази гаранция незабавно прави тази гаранция невалидна.

 

ДОСТАВКА И СОБСТВЕНОСТ

Всички пратки от VALLDER са FOB точка на изпращане от съоръжението на VALLDER и сумата на всички транспортни такси ще бъде платена на VALLDER от Клиента в допълнение към покупната цена на Продуктите. При спазване на правото на VALLDER на спиране по време на транспортиране, доставката на Продуктите до превозвача ще представлява доставка до Клиента и собствеността и рискът от загуба ще преминат към Клиента. VALLDER ще положи разумни усилия, за да започне доставката и да планира доставката възможно най-близо до заявената от Клиента дата(и) за доставка. Клиентът потвърждава, че датите за доставка, предоставени от VALLDER, са само приблизителни и че VALLDER няма да носи отговорност за невъзможност за доставка на тези дати. Изборът на превозвач и маршрут за доставка ще бъдат направени от VALLDER, освен ако не е изрично указано от Клиента. VALLDER си запазва правото да извършва доставки на вноски. Забавянето на доставката на една вноска няма да даде право на Клиента да анулира други вноски. Доставката на всяка вноска от Продукти в рамките на тридесет (30) дни след заявената дата ще се счита за навременна доставка. Доставка на количество, което се различава от посоченото количество, не освобождава Клиента от задължението да приеме доставката и да заплати доставените Продукти.

 

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕКСПОРТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

Всяко използване на класификациите на VALLDER, независимо дали става въпрос за ECCN или всякакви варианти на хармонизирани тарифни кодове, е без прибягване до VALLDER и е на риск за потребителя. Експортните класификации подлежат на промяна. Ако експортирате или реекспортирате, вашата компания, като регистриран износител или вносител, е отговорна за определянето на правилната класификация на всеки артикул по време на износа/вноса. Всяка експортна класификация от VALLDER е само за вътрешна употреба на VALLDER и не трябва да се тълкува като представителство или гаранция по отношение на правилната експортна класификация, нито да се разчита на нея за вземане на решения за лицензиране.

 

ФОРСМАЖОР

VALLDER няма да носи отговорност за забавяне на доставката или за неизпълнение на задълженията си поради причини извън неговия разумен контрол, включително, но не само, разпределение на продукти, недостиг на материали, трудови спорове, закъснения при транспортиране, непредвидени обстоятелства, природни бедствия, актове или пропуски на други страни, действия или бездействия на граждански или военни власти, правителствени приоритети, пожари, стачки, наводнения, тежки метеорологични условия, компютърни прекъсвания, тероризъм, епидемии, карантинни ограничения, бунтове или война. Времето на VALLDER за доставка или изпълнение ще бъде удължено с периода на такова забавяне или VALLDER може, по свое усмотрение, да анулира всяка поръчка или останала част от нея, без да носи отговорност, като уведоми Клиента.

 

СЪОБЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА

Продуктите са предназначени само за търговска употреба. Продуктите могат да бъдат проследени до OEM производителя и кода на партидата/датата, когато е наличен и когато е поискано по време на поръчката на клиента. VALLDER не определя спецификациите и не провежда никакви тестове за ефективност или безопасност на продукти (който не е произведен от VALLDER), че продава. Спецификациите, предоставени на клиентите, се изготвят от производителя или се преписват от информацията, предоставена от производителя. VALLDER не е доставчик на списък с квалифицирани производители (QML) или доставчик на компоненти на списък с квалифицирани продукти (QPL). Клиентът се съгласява, че всички покупки са за търговски или други приложения, които не изискват QPL компоненти. Всяко позоваване на военни спецификации в нашия каталог или на нашия уебсайт е само за справка и не променя тези правила и условия. VALLDER не участва в каквото и да е инженерство за безопасност на продукта, преглед на безопасността на продукта или тестване за безопасност на продукта. VALLDER не може да предостави тестове за безопасност, оценка на безопасността или инженерни услуги за безопасност. Продуктите, продавани от VALLDER, не са проектирани, предназначени или разрешени за използване в животоподдържане, животоподдържане, имплантиране на хора, ядрени съоръжения, системи за управление на полети или други приложения, при които повредата на такива Продукти може да доведе до нараняване, загуба на живот или катастрофални материални щети. Това включва, но не се ограничава до медицински устройства от клас III, както е определено от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) и Федералната авиационна администрация (FAA) или други приложения за летателна годност. Ако Клиентът използва или продава Продуктите за използване в такива приложения: (1) Клиентът потвърждава, че такова използване или продажба е на собствен риск; (2) Клиентът се съгласява, че VALLDER и производителят на Продуктите не носят отговорност, изцяло или частично, за каквито и да било искове или щети, произтичащи от такава употреба; и (3) Клиентът се съгласява да обезщетява, защитава и задържа Vallder и производителя на продуктите безобидни от и срещу всички искове, щети, загуби, разходи, разходи и задължения, произтичащи от или във връзка с такава употреба или продажба.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ VALDER НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е Естество, включително, но не само, щети, произтичащи от загуба на печалба или приходи, разходи за изтегляне, искове за прекъсване на услугата или липса на доставка, престой, тестване, инсталиране или разходи за отстраняване, разходи за заместващи продукти, имуществени щети, телесна повреда, смърт или съдебни разноски. Възстановяването на клиента от VALLDER за какъвто и да е иск не трябва да надвишава покупната цена, платена от клиента за стоките, независимо от естеството на иска, независимо дали в гаранция, договор или друго. КЛИЕНТЪТ ТРЯБВА ДА ОБЕЗЩЕТЯВА, ЗАЩИТАВА И ПРЕДПАЗВА VALDER ОТ ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ПРЕДЯВЕНИ ОТ НЯКОЯ СТРАНА ОТНОСНО ПРОДУКТИ, ДОСТАВЕНИ ОТ VALDER И ВКЛЮЧЕНИ В ПРОДУКТА НА КЛИЕНТА.

 

ВЪПРОСИ

Въпроси относно нашите Условия за използване, Политика за поверителност или други свързани с политиката материали могат да бъдат насочени към нашия екип за поддръжка, като щракнете върху връзката „Свържете се с нас“ в главното меню. Или можете да ни изпратите имейл на: info@vallder.com